Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The concept of God and selected personality characteristics as a predictors of quality of life of university students

Koncept Boha a vybrané osobnostné vlastnosti ako prediktory kvality života vysokoškolákov

Autor:

Monika Kačmárová, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút psychológie, monika.kacmarova@unipo.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The aim of this research is to verify the relationship between the concept of God, selected personality characteristics and university students' quality of life and to determine the strength of their prediction in relation to the examined construct. The sample is 199 university students who participated in the survey. The concept of God was measured by using the ´Emotions towards God´ and ´Images of God´ (Petersen, 1993) questionnaires; the selected personal characteristics (extraversion, neuroticism) by using the scales of the NEO-FFI questionnaire (Ruisel, Halama, 2007), and quality of life was surveyed by the ´Subjective assessment of quality of life questionnaire (Džuka, 2014). The results of regression analysis showed that the highest predictive power of personality characteristic is extraversion which explained 45-71% of variance of the psychosocial, environmental and physical domain of the quality of life. This with the exception of the cognitive domain in which the highest percent of variance (65%) is represented by emotions towards God experienced as closeness/security. This variable participated in the variance of the other domains with 2-5%. The other predictors with the prediction power of 1-5% were: gender, housing, age, emotions towards God such as fear/guilt and unfavorable feelings, and also images of God as a mystical and distant/abstract entity. 

Bibliografické informácie (sk)

KAČMÁROVÁ, Monika. Koncept Boha a vybrané osobnostné vlastnosti ako prediktory kvality života vysokoškolákov. Človek a spoločnosť, 2014, roč. 17, č. 3.

Bibliographic information

KAČMÁROVÁ, Monika. The concept of God and selected personality characteristics as a predictors of quality of life of university students. Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok