Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “The Holocaust in the Territory of the Present-Day Southern Slovakia” Košice, May 22nd, 2014

Správa z konferencie „Holokaust na území dnešného južného Slovenska“, Košice, 22. máj 2014

Autor:

Martin Šromovský, sromovsky@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok