Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “Methodological and Conceptual Questions in Research of Ruthenians and Ukrainians in East Central Europe in 2nd Half of 20th Century” Stará Lesná, November 6th – 7th, 2014

Správa z konferencie „Metodologické a koncepčné otázky výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov v stredovýchodnej Európe v 2. polovici 20. storočia“, Stará Lesná, 6. – 7. november 2014

Autor:

Martin Šromovský, sromovsky@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok