Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “Risk-taking Behaviour Prevention – Health Promotion – Self-Care” Košice, December 4th – 5th, 2014

Správa z medzinárodnej konferencie „Risk-taking behavior prevention – Health promotion – Self-care“, Košice, 4. – 5. 12. 2014

Autor:

Lucia Ištoňová, istonova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok