Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “Work and Organizational Psychology 2015” Prague, May 20th – 22th, 2015

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Psychológia práce a organizácie 2015“, Praha, 20. – 22. mája 2015

Autor:

Miroslava Kopaničáková, kopanicakova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok