Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Slovaks in Croatia in the censuses between 1880 and 2011th and perspectives in research

Slovaci u Hrvatskoj u popisima stanovništva između 1880. i 2011. i perspektiva u istraživanju

Autor:

Filip Škiljan, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, filipskiljan@yahoo.co.uk

Sandra Kralj Vukšić, Slovački centar za kulturu Našice, kraljsandra@yahoo.com

ISSN: 1335-3608

Abstract

The authors of the text provide information about Slovaks in Croatia in the censuses between 1880 and 2011 with regard to the Slovak language as a native language of Slovaks in Croatia. Authors in the first part bring information about the arrival of Slovaks in Croatia, and then deal with their number, religious and gender structure as well as their literacy. The text is the result of research in the Croatian State Archives and published material in the Central Bureau of Statistics and literature. In conclusion the authors emphasize the need of a systematic approach to the study of Slovak communities in Croatia.

Bibliografické informácie (sk)

ŠKILJAN, Filip – KRALJ, Sandra. Slovaci u Hrvatskoj u popisima stanovništva između 1880. i 2011.  i perspektiva u istraživanju. Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 2.

Bibliographic information

ŠKILJAN, Filip – KRALJ, Sandra. Slovaks in Croatia in the censuses between 1880 and 2011th and perspectives in research. Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok