Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “People and history - historical biography and her place in the historiography”, Košice, September 11th, 2015

Správa z konferencie „Ľudia a dejiny – historická biografia a jej miesto v historiografii“, Košice, 11. september 2015

Autor:

Marianna Bobková, bobkova@saske.sk

Klára Kohoutová, kohoutova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok