Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “Social Processes and Personality 2015”, Brno, September 9th - 11th, 2015

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Sociálne procesy a osobnosť 2015“, Brno, 9. – 11. september 2015

Autor:

Lucia Ištoňová, istonova@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok