Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 1

Original Articles

Nationalist activities Spiš inhabitants after establishment of Czechoslovak Republic

Martin Furmanik, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav Košice, furmanik@saske.sk

Oral history in concept of contemporary history and oral history in Czech Republic

Klára Kohoutová, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice, kohoutova@saske.sk

To the possible meaning of Carl Schmitt´s political theology. Remarks to the relation between political theology and political philosophy in the thoughts of Carl Schmitt from the Leo Strauss´ Notes perspective

Petr Slováček, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav středoevropských studií, pslovacek@seznam.cz

Something from the History of Ukrainian-Czech-Slovak Educational and Scientific Relations in the latter half of the 19th century

Oksana Ivanenko, Department of international relations history and foreign policy of Ukraine, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, oxana_ivanenko@ukr.net

Factor structure of the Scale of Evaluation of Body Dissatisfaction for Adolescents (EEICA) among students from Slovakia, Hungary and Lithuania

Lucia Hricová, Pavol Jozef Safarik University in Košice, Slovak Republic, Faculty of Arts, Department of Educational Psychology and Health Psychology, lucia.hricova@upjs.sk

Oľga Orosová, Pavol Jozef Safarik University in Košice, Slovak Republic, Faculty of Arts, Department of Educational Psychology and Health Psychology, olga.orosova@upjs.sk

Beata Gajdošová, Pavol Jozef Safarik University in Košice, Slovak Republic, Faculty of Arts, Department of Educational Psychology and Health Psychology, beata.gajdosova1@upjs.sk

Early adolescents’ smoking experience and parental smoking; moderating role of parental education level

Mária Bačíková, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, maria.bacikova@upjs.sk

Marianna Berinšterová, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, marianna.berinsterova@upjs.sk

Oľga Orosová, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, olga.orosova@upjs.sk

Reviews and anotations

CORANIČ, Jaroslav. Z dejín gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. České Budějovice : Sdružení sv. Jana Nepomuckého při Biskupství českobudějovickém; Centrum církevních dějin a dějin teologie, 2014. 526 s.

Stanislav Konečný, konecny@saske.sk

Reports

Report from Czech-Slovak Scientific Conference: PhD existence 6

Miroslava Bozogáňová, miroslava.bozoganova@unipo.sk

Report on 25 years of cooperation of Research Institute of Slovaks in Hungary and Institute of Social Sciences Centre of Social and Psychological Sciences SAS in Košice

Mária Homišinová, homisin@saske.sk

1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok