Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report on 25 years of cooperation of Research Institute of Slovaks in Hungary and Institute of Social Sciences Centre of Social and Psychological Sciences SAS in Košice

Správa o 25 ročnej spolupráci Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku a Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Košiciach

Autor:

Mária Homišinová, homisin@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok