Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

To the possible meaning of Carl Schmitt´s political theology. Remarks to the relation between political theology and political philosophy in the thoughts of Carl Schmitt from the Leo Strauss´ Notes perspective

Carl Schmitt k smyslu politické teologie. K vztahu politické teologie a politické filosofie v myšlení kontroverzního Carla Schmitta z perspektivy Poznámek Leo Strausse

Autor:

Petr Slováček, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav středoevropských studií, pslovacek@seznam.cz

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cílem předkládaného textu je poukázat na dva aspekty politické teologie C. Schmitta, a to ve vztahu k člověku i dějinám. Zdá se totiž, že politická teologie má u C. Schmitta dva významy. V prvním ji lze chápat jako projekt, v jehož centru stojí člověk jako neredukovatelná a „nevypočitatelná“ bytost. V druhém je pak politická teologie dějinně-vývojovým procesem, na jehož vrcholu stojí stát jako možný nástroj. Společným momentem obou těchto významů je pak obava z novověkého reduktivního instrumentalismu, který postrádá vazbu na cokoliv překračující imanenci subjektu.

Abstract

The aim of the article is to show two possible aspects of the Carl Schmitt´s political theology – the first in relation to man and his situation in the modern times and the second oriented toward the history. It seems, that Schmitt´s political theology has at least two aforementioned aspects, which deserves our attention. Political theology as a project is centred on man as an irreducible and incalculable being. Political theology as a process traces the evolution of political concepts from its theological origin. The article is also based on the interpretation which can be found in Leo Strauss´ Notes on Carl Schmitt´s text The Concept of the Political and its H. Meier reception.

Bibliografické informácie (sk)

SLOVÁČEK, Petr. Carl Schmitt k smyslu politické teologie. K vztahu politické teologie a politické filosofie v myšlení kontroverzního Carla Schmitta z perspektivy Poznámek Leo Strausse. Človek a spoločnosť, 2016, roč. 19, č. 1.

Bibliographic information

SLOVÁČEK, Petr. To the possible meaning of Carl Schmitt´s political theology. Remarks to the relation between political theology and political philosophy in the thoughts of Carl Schmitt from the Leo Strauss´ Notes perspective. Individual and Society, 2016, Vol. 19, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok