Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the conference „Rethinking Europe of twentieth century: Movers of history?“, Brno, April, 12th – 13th, 2016

Správa z konferencie „Promýšlet Evropu dvacátého století: Hybatelé dějin?“, Brno, 12. - 13. apríl 2016

Autor:

Martin Furmanik, furmanik@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok