Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from XV. Congress of Slovak Historical Society, Slovak Academy of Sciences, Skalica, May, 11th – 13th, 2016

Správa z XV. zjazdu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, Skalica, 11. – 13. máj 2016

Autor:

Nikola Regináčová, nikola.reginacova@upjs.sk 

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok