Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 3

Original Articles

Literature review: Changes in the theories of work/family interface

Lucia Ištoňová, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice, istonova@saske.sk

Moral justification in the context of goal directed behavior

Radka Čopková, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, radka.copkova@gmail.com

Justice sensitivity in relation to forgiveness in intimate relationships

Rovenská Denisa, Katedra sociálnych štúdií, Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, denisa.andrasiova@gmail.com

Kozmová Simona, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, simona.kozmova@gmail.com

The German state reformed secondary school in Levoča in the 1920s and 1930s and the activities of its students in the association Pfadfinderverein

Mária Ďurkovská, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice, durkovska@saske.sk

Three Regimes – Three Interpretations. Life of Ľudovít Štúr in Czechoslovak and Slovak History Textbooks Used in 1918 – 1989

Slávka Otčenášová, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slavka.Otcenasova@upjs.sk

Implementation of ideology of the Communist Party of Czechoslovakia into activities of Slovak universities after February 1948

Soňa Gabzdilová, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice, gabzdil@saske.sk

Reviews and anotations

BLÁHA, Jiří a kolektív. Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno : Edika 2013. 264 s. ISBN 978-80-266-0374-0

Helena Harausová, helena.harausova@upjs.sk

CZIBERE, Ibolya. Ženy v hlbokej chudobe. Individuálne svety a perspektívy každodenného života reálnych žien. Budapešť : Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika, 2012. 239 s. ISBN 978-963-26524-4

Rita Szabóová, rita.szaboova@gmail.com

Reports

Report from the International Scientific Conference "Social Processes and Personality 2016", Nový Smokovec, September, 18th – 19th 2016

Miroslava Kopaničáková, kopanicakova@saske.sk

Report from the conference „XV. International meeting of historians and supporters of oral history“, Sovinec, June, 10th – 12th, 2016

Klara Kohoutová, kohoutova@saske.sk

The report from the International PhD. Conference „Creative City II: Towns in interactions“, Ostrava, June, 15th – 16th, 2016

Marianna Bobková, bobkova@saske.sk

3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok