Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Conference report “Cultural Heritage of Gemer and Malohont and making it accesible IV”, Jelšava, December 2nd, 2016

Conference report “Cultural Heritage of Gemer and Malohont and making it accesible IV”, Jelšava, December 2nd, 2016

Autor:

Lucia Poláková, kanuscakova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok