Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Conference report from “Current research questions of national policy and ethnic relations in the 20th and 21st century”, Košice, November, 14th – 15th 2016

Conference report from “Current research questions of national policy and ethnic relations in the 20th and 21st century”, Košice, November, 14th – 15th 2016

Autor:

Lucia Heldáková, heldakova@saske.sk

Barbara Kacerová, kacerova.barbara@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok