Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 1

Original Articles

The political speeches of Marcus Tulius Cicero

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

Personality and motivational contexts of normative beliefs (the theoretical background and research project)

Beáta Mihinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, mihinova@saske.sk

Emotional aspects of coping with stress in simulated conditions of virtual reality

Martin Babík, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, tinoba@saske.sk  

Computer-mediated communication and disinhibited behavior

Peter Bajan, pbajan@ns.saske.sk

Book Reviews

Pešek, J.: Odvrátená tvár reality. Historický ústav SAV, Bratislava 1998, 383 s.

Milan Olejník cas@saske.sk

Fraser Angus: Cikáni. Nakladatelství Lidové noviny Praha 1998, 374 s.

Anna Jurová,  jurova@saske.sk

Reports

Report from the Scientific Conference “Slovak Republic in years 1939 – 1945”

Stanislav Konečný,  konecny@saske.sk

1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok