Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 3

Original Articles

Košice and civic political parties in the years 1945 - 1948

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,  sutaj@saske.sk

Ivan Sjusko, Instytut svitovoji ekonomiky i mižnarodnych vidnosyn NANU, Užhorod, Ukrajina 

An attempt to look on some problems of development of Roma people at Slovakia in nineties

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice  jurova@saske.sk  

Intersex differences in the assessment of behavioral strategies in difficult life situations

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

Optation of population of Transcarpathia in czechoslovak - soviet relations in 1945 - 1947

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk

Ivan Sjusko, Instytut svitovoji ekonomiky i mižnarodnych vidnosyn NANU, Užhorod, Ukrajina 

Book Reviews

Neznámý holokaust; Nečas, C.: Andr oda taboris. Tragédie cikánských táborů v Letech a v Hodoníně; Pape, M.: A nikdo Vám nebude věřit. Dokument o koncentračním táboře Lety u Písku; Polansky, P.: Tíživé mlčení; Polansky, P.: Bouře.

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, jurova@saske.sk                               

Šutaj, Š.: Občianske politické strany na Slovensku v rokoch 1944 - 1948. Bratislava 1999. 308 s.

Milan Olejník, cas@saske.sk                               

Reports

Symposium about Slovaks and Hungarians

Mária Homišinová, homisin@saske.sk

Report from the International Scientific Conference “Social Processes and Personality ´99”

František Baumgartner, baumgar@saske.sk

Work Psychology – theory and praxis. Report from the conference

Miroslav Frankovský, franky@saske.sk

3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok