Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Overview of publishing activities Workers of Institute of Social Sciences in Kosice in the years 1985 - 1999

Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach v rokoch 1985 - 1999

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok