Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Anýžová, Petra. Comparability of attitudinal scales in comparative research. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 261 p. ISBN 978-80-244-4447-5

Anýžová, Petra. Srovnatelnost postojových škál v komparativním výzkumu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 261s. ISBN 978-80-244-4447-5

Autor:

Ivana Piterová, piterova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok