Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference "Work and Organisational Psychology 2017" Zlín, May 24th - 25th, 2017

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Psychologie práce a organizace 2017“, Zlín, 24. – 25. máj 2017

Autor:

Ivana Piterová, piterova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok