Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference I obtained master´s degree in psychology. What now?, Košice, May 25th - May 26th, 2017

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Som psychológ – a čo teraz?, Košice, 25. – 26. máj 2017

Autor:

Zuzana Kožarová, kozarova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok