Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

KURHAJCOVÁ, Alica. Public celebrations and historical memory in Hungary (1867 - 1914). On the example of Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec and Rimavská Sobota. Banská Bystrica : Belianum, 2015. 224 p. ISBN 978-80-557-1062-4

KURHAJCOVÁ, Alica. Verejné oslavy a historická pamäť v Uhorsku (1867 – 1914). Na príklade Banskej Bystrice, Zvolena, Lučenca a Rimavskej Soboty. Banská Bystrica : Belianum, 2015. 224 s. ISBN 978-80-557-1062-4

Autor:

Miroslava Gallová, gallova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok