Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the conference „Personalities from the History of Education and Science in Košice“, 20th September 2017, Košice

Správa z konferencie „Osobnosti z dejín školstva a vedy v Košiciach“, Košice, 20. september 2017

Autor:

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok