Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Škorvagová, Eva. Prevention and Intervention Programmes in the Context of Socio-pathological Phenomena – Prevention Programme, Sunflowers of Hope. Žilina : EDIS, 2016. 90 p. ISBN 978-80-554-1228-3

Škorvagová, Eva. Preventívne a intervenčné programy v kontexte sociálno-patologických javov – preventívny program, Slnečnice nádeje. Žilina : EDIS, 2016. 90 s. ISBN 978-80-554-1228-3

Autor:

Veronika Pastrnáková, pastrnakova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok