Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Šutaj, Š. – Regináčová, N. – Heldáková, L. Current Issues of Research on Nationality Policy and Nationality Relations in Slovakia in the 20th and 21st Centuries. Prešov: Universum-eu, 2017, 198 p., ISBN 978-80-89946-01-3

Šutaj, Š. – Regináčová, N. – Heldáková, L. Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v 20. a 21. storočí. Prešov: Universum-eu, 2017, 198 p., ISBN 978-80-89946-01-3

Autor:

Ivan Schmidt, schmidt@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok