Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the conference „Central-European contexts of nationality relations development at the beginning of 21st century“, Košice, 15th November 2018

Report from the conference „Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia“, Košice, 15th November 2018

Autor:

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

Juraj Martonyik, martonyik@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok