Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 1

Original Articles

Transition from work to retirement: theoretical models and factors of adaptation

Lucia Martinčeková, Institute of Experimental Psychology, Center for Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, lmartincekova@gmail.com

Žaneta Škrobáková, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, zaneta.skrobakova@gmail.com

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.01.549 


Beyond Czech and Slovak differences in Hofstede´s Masculinity index: An investigation of cross-cultural differences using Hofstede’s and Schwartz’s framework

Ivan Brezina, Institute of Experimental Psychology, Center for Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, ivan.brezina@savba.sk

Jana Bašnáková, Institute of Experimental Psychology, Center for Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, jana.basnakova@savba.sk

Tomáš Sollár, Institute of Applied Psychology, Faculty of Social Sciences and Health Care, Constantine the Philosopher University in Nitra, tsollar@ukf.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.01.550   


Trust in People and Attitudes Towards Immigration

Jozef Výrost, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, vyrost@saske.sk

Marek Dobeš, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, dobes@saske.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.01.551   

Fear of poverty – verification of its relationship to socio-economic status and selected personality variables

Monika Kačmárová, Institute of Psychology, Faculty of Arts, University of Prešov, monika.kacmarova@unipo.sk

Peter Babinčák, Institute of Psychology, Faculty of Arts, University of Prešov, peter.babincak@unipo.sk

Dana Vargová, Institute of Psychology, Faculty of Arts, University of Prešov, dana.vargova@unipo.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.01.552


Reviews and annotations

Kusá, Zuzana. Škola nie je pre všetkých. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. 283 s. ISBN 978-80-85544-98-5

Dominika Orišková, Sociologický ústav SAV, dominika.oriskova@savba.sk

Bahadir, Bozoglan. Psychological, Social, and Cultural Aspects of Internet Addiction. Hershey, PA, 2018, 390 pp. ISBN 9781522534785

Alexander Loziak, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, loziak@saske.sk

Reports

Interdisciplinary Conference Report “On the Threshold of a New Era“, Prague, Czech Republic, 26th – 29th October 2018

Miroslava Gallová, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, gallova@saske.sk

Conference report from the sixth International Conference of the Czech Oral History Association: From Democracy to Democracy: Oral History in Research of Contemporary History, Olomouc 6th – 7th February 2019

Klara Kohoutová, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, kohoutova@saske.sk

1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok