Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Bahadir, Bozoglan. Psychological, Social, and Cultural Aspects of Internet Addiction. Hershey, PA, 2018, 390 pp. ISBN 9781522534785

Bahadir, Bozoglan. Psychological, Social, and Cultural Aspects of Internet Addiction. Hershey, PA, 2018, 390 pp. ISBN 9781522534785

Autor:

Alexander Loziak, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, loziak@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok