Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Interdisciplinary Conference Report “On the Threshold of a New Era“, Prague, Czech Republic, 26th – 29th October 2018

Správa z medziodborovej konferencie „Na prahu nové doby“, Praha, Česká republika, 26. – 29. október 2018

Autor:

Miroslava Gallová, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, gallova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok