Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Philomena de Lima. International Migration – The Wellbeing of Migrants. Edinburgh, London: Dundin Academic Press, 2017, 110 pp. ISBN 9781780460499

Philomena de Lima. International Migration – The Wellbeing of Migrants. Edinburgh, London: Dundin Academic Press, 2017, 110 pp. ISBN 9781780460499

Autor:

Veronika Pastrnáková, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, pastrnakova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok