Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Miroslava Bozogáňová (2018). Vnímané bezpečie a jeho sociálno-psychologické kontexty. Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o. 143 pp. ISBN 978-80 8168-769-3

Miroslava Bozogáňová (2018). Vnímané bezpečie a jeho sociálno-psychologické kontexty. Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o. 143 pp. ISBN 978-80 8168-769-3

Autor:

Ivana Piterová, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, piterova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok