Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Conference Report “Border Changes and Population Movement in Europe after the Second World War”, Košice, Slovak Republic, 19th – 20th September 2019

Conference Report “Border Changes and Population Movement in Europe after the Second World War”, Košice, Slovak Republic, 19th – 20th September 2019

Autor:

Jana Papcunová, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, jpapcunova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok