Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Special Issue Editorial: Individual and Society from the European Social Survey Perspective

Special Issue Editorial: Individual and Society from the European Social Survey Perspective

Autor:

Denisa Fedakova, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovakia, dfedak@saske.sk

Michal Kentos, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovakia, kentos@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok