Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Supplement

Introductory Editorial Comment

Časopis Človek a spoločnosť dvadsať ročný – Marian Gajdoš sedemdesiatročný

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV,  Košice, sutaj@saske.sk

Ondrej Ficeri, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV,  Košice, ondrej.ficeri@saske.sk

Journal Človek a spoločnosť / Individual and Society Twenty Years – Marián Gajdoš, Seventy Years

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV,  Košice, sutaj@saske.sk

Ondrej Ficeri, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV,  Košice, ondrej.ficeri@saske.sk

Original Articles

Fulfillment of minority rights of Hungarian minority in Slovakia at the end of forth decade of 20th century

Soňa Gabzdilová, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, gabzdil@saske.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.537


Ethnicity issues and oral history – research possibilities through the example of the Ruthenian and Ukrainian minorities

Lucia Heldáková, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, heldakova@saske.sk

Klara Kohoutová, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, kohoutova@saske.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.538

Tragic Returns. The Fates of the Ukrainian Re-Emigrants from Czechoslovakia in USSR

Dušan Janák, Ústavu středoevropských studií Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě, dusan.janak@fvp.slu.cz

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.539

Constitutional and legal ratios after the dissolution of Czechoslovakia in 1939

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, konecny@saske.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.540

Land Christian Socialist Party in the reflection of contemporary Slovak periodicals (1923 – 1927)

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, olejnik@saske.sk

doi: https://doi-org/10.31577/cas.2019.00.541

The Displacement of Slovaks from Hungary to Czechoslovakia (Promotion activities of the Czechoslovak Commission of Resettlement and complaints of displaced Slovak people during the population exchange)

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, saposova@saske.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.542

Košice after the Second World War and selected aspects of cultural life

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV,  Košice, sutaj@saske.sk

Lucia Heldáková, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, heldakova@saske.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.543

The Agricultural Association of Svidník and its founder Senator Jurko Lažo

Peter Švorc, Inštitút histórie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, peter.svorc@unipo.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.544

Ukrainian emigration life in interwar Czechoslovakia in works by Czech and Slovak historians

Ľubica Harbuľová, Inštitút histórie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, lubica.harbulova@unipo.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.545

Ethnic Composition and the Life of Minorities in Békéscsaba

Tünde Tušková, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba; Katedra slovenského jazyka a literatúry Segedínskej univerzity, Segedín, Maďarsko, tuskatunde@yahoo.co.uk

Alžbeta Uhrinová- Hornoková, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba, Maďarsko, uhrinova@index.hu

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.546

Remigration of former Czechoslovak optants and their descendants from Ukraine to Slovakia in the 90’s of the 20th century

Michal Šmigeľ, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, michal.smigel@umb.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.547

Interethnic relations of Ruthenians and Ukrainians in 2004 – 2017

Mária Ďurkovská, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, durkovska@saske.sk

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, kentos@saske.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.548

Reflections from Research

The experience of the research into the Ukrainian minority education in Slovakia between 1945 – 1970

Anna Virostková, virostkova@gmail.com

Selective Bibliography of Publications by PaedDr. Marian Gajdoš, CSc.

Monika Nickelová, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, nickel@saske.sk

Supplement

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok