Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 1

Introductory Editorial Comment

Editorial (SK)

Mária Ďurkovská, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovakia, durkovska@saske.sk

Editorial (EN)

Mária Ďurkovská, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovakia, durkovska@saske.sk

Original Articles

Emerging adulthood features: An overview of the research in approaches and perspectives in goals area

Dominika Spišáková, Department of Psychology, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovak Republic, dominika.spisakova@student.upjs.sk

Beáta Ráczová, Department of Psychology, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovak Republic, beata.raczova@upjs.sk

doi: http://doi.org/10.31577/cas.2020.01.565

Factors associated with parental non-/participation in child-development research

Lucia Hricová, Department of Educational Psychology and Health Psychology, Faculty of Arts, Pavol Jozef Safarik University in Košice, Slovak Republic, lucia.hricova@upjs.sk

Mária Bačíková, Department of Educational Psychology and Health Psychology, Faculty of Arts, Pavol Jozef Safarik University in Košice, Slovak Republic, maria.bacikova@upjs.sk

Marcela Štefaňáková, Department of Psychology, Faculty of Arts, Pavol Jozef Safarik University in Košice, Slovak Republic, marcela.stefanakova@upjs.sk

Oľga Orosová, Department of Educational Psychology and Health Psychology, Faculty of Arts, Pavol Jozef Safarik University in Košice, Slovak Republic, olga.orosova@upjs.sk

doi: http://doi.org/10.31577/cas.2020.01.566

Attachment and Coping Strategies as Predictors of Mental Overload among Members of the Security Services of the Czech Republic

Filip Sulejmanov, Department of Psychology, Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, Czech Republic, filip.sulejmanov@upol.cz

Martin Seitl, Department of Psychology, Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, Czech Republic, martin.seitl@upol.cz

Alena Molinari, Department of Psychology, Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, Czech Republic, molinari.alena@gmail.com

doi: http://doi.org/10.31577/cas.2020.01.567

The opinions of the Slovak population on immigrants based on Eurobarometer data

Miroslava Bozogáňová, Institute of Pedagogy and Psychology, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov, Slovak Republic, bozoganova@saske.sk

doi: http://doi.org/10.31577/cas.2020.01.568

Materials

Research resources on the position of women in Košice 1918 – 1938

Miroslava Gallová, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic, gallova@saske.sk

doi: http://doi.org/10.31577/cas.2020.01.569

Článok v slovenskej verzii dostupný TU.

Reviews and annotations

László Szögi (2019). Students in the institutions of higher education of Rozsnyó 1814-1852. Publications about the history of higher education. New Series. Budapest: Eötvös Lóránd University Library and Archive. 191 p.

Dorottya Szepessyné Judik, Department of History Faculty of Education, J. Selye University, 129021@student.ujs.sk

Reports

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Výskum Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte“, Békešská Čaba, Maďarsko, 13. – 14. februára 2020

Mgr. Lucia Heldáková PhD., Katedra aplikovanej etiky Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, lucia.heldakova@upjs.sk  

Mgr. Maroš Melichárek, PhD., Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, maros.melicharek@upjs.sk  

Conference report from XIX. Edition of the Czech and Slovak Conference Qualitative approach and methods in social sciences and humanities: "Know yourself", Bratislava, 27th – 28th January 2020

Jana Papcunová, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice,  jpapcunova@saske.sk

1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok