Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Conference report from XIX. Edition of the Czech and Slovak Conference Qualitative approach and methods in social sciences and humanities: "Know yourself", Bratislava, 27th – 28th January 2020

Autor:

Jana Papcunová, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice,  jpapcunova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok