Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Editorial (SK)

Editoriál (SK)

Autor:

Mária Ďurkovská, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovakia, durkovska@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok