Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 2

Introductory Editorial Comment

Editorial (SK)

Mária Ďurkovská, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic, durkovska@saske.sk

Lucia Heldáková,  Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic, heldakova@saske.sk

Editorial (EN)

Mária Ďurkovská, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic, durkovska@saske.sk

Lucia Heldáková,  Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic, heldakova@saske.sk

Original Articles

The perceived style of pupil leadership in terms of the x/y theory in relation to Slovak teachers’ self-esteem

Lenka Ďuricová, Department of Psychology, Faculty of Education, Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovak Republic, lenka.duricova@umb.sk

doi: http://doi.org/10.31577/cas.2020.02.570

Internalization of the thin ideal as a causal risk factor and a mediator of intervention effects on eating disorder symptoms in women

Eva Pavlisová, Department of Psychology, Faculty of Arts, PavolJozef Šafárik University in Košice, Slovak Republic, euka.paulisova@gmail.com

Oľga Orosová, Department of Educational Psychology and Health Psychology, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovak Republic, olga.orosova@upjs.sk

doi: http://doi.org/10.31577/cas.2020.02.571 

Social skills for paramedics in Slovakia

Zuzana Kaššaiová, Institute of Experimental Psychology, Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic, kassaiova.zuzana@gmail.com

doi: http://doi.org/10.31577/cas.2020.02.572 

Reviews and annotations

Ficeri, Ondrej. Potrianonské Košice. Premeny etnických identít obyvateľov Košíc v medzivojnovom Československu. Bratislava : VEDA, 2019. 336 s. ISBN 978-80-224-1737-2.

Miroslava Gallová, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, Slovak Republic, gallova@saske.sk

Bajusová, Jana – Šlosár, Dušan. Uplatnenie systémovej teórie pri integrácii imigrantov. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ, 2019. ISBN 978-80-8152-760-9 (e-publikácia)

Jana Papcunová, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, Slovak Republic, jpapcunova@saske.sk

Reports

Report of the 19th International Conference “Work and Organizational Psychology“, 20 – 21 May 2020, online

Ivana Piterová, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, Slovak Republic, piterova@saske.sk

2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Zdieľať článok