Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Bajusová, Jana – Šlosár, Dušan. Uplatnenie systémovej teórie pri integrácii imigrantov. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ, 2019. ISBN 978-80-8152-760-9 (e-publikácia)

Autor:

Jana Papcunová, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, Slovak Republic, jpapcunova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok