Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Ficeri, Ondrej. Potrianonské Košice. Premeny etnických identít obyvateľov Košíc v medzivojnovom Československu. Bratislava : VEDA, 2019. 336 s. ISBN 978-80-224-1737-2.

Autor:

Miroslava Gallová, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, Slovak Republic, gallova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok