Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 2

Original Articles

National minorities in Slovakia - Ukrainian border relations and the issue of a visa requirement

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk 

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, konecny@saske.sk

Theory of justice in the context of current discussions

Slávka Hadušovská, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, hadus@saske.sk

Socio-political changes in Eastern Europe in the second half of the forties of the 20th century.

Ivan I. Vovkanyč

Discussion

Examining of ethnic identity of Slovak minority living in Hungary

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk

Book Reviews

Miroslav John Ličko, Ako chutí cudzina. Kalligram, Bratislava 1999, 791s.

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

Reports

Report from the International Scientific Conference “Psychology Days 2000”

František Baumgartner, baumgar@saske.sk

Report from the International Scientific Conference “Work Psychology in Year 2000 – The Days of exchanging the Experience”

Miroslav Frankovský, franky@saske.sk

Report from the Scientific Workshop “Questions of Ethnic Minorities”

Stanislav Konečný, konecny@saske.sk

2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok