Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Theory of justice in the context of current discussions

Teória spravodlivosti v kontexte súčasných diskusií

Autor:

Slávka Hadušovská, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, hadus@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)


 

Abstract

The paper is aimed at the actual discussion in regand to issue of justice. Article is introducing the basic ideilogical lines in the social and political philosophy and is concentrating the attention upon its principal representatives. The main attentin is devoted to the Theory of justice of J. Rawls. On its base is presented the ideological conflict in regard to question justice between liberalism and communitarism.

Bibliografické informácie (sk)

HADUŠOVSKÁ, Slávka. Teória spravodlivosti v kontexte súčasných diskusií. Človeka a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 2.

Bibliographic information

HADUŠOVSKÁ, Slávka. Theory of justice in the context of current discussions. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok