Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 3

Original Articles

Ethnic minorities in Slovakia and some terminological problems

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, konecny@saske.sk

Identification of Slovaks in the Czech Republic with a minority position

Oľga Šrajerová, olga.srajerova@email.cz

The question of the origin and naming of Roma

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, jurova@saske.sk

Some notes on selected problems of Roma ethnicity in Slovakia

Alexander Mušinka, Prešovská univerzita v Prešove, musinka@unipo.sk

Administrative-legal and economic aspects of the German minority contribution to the formation of a multi-ethnic society in Slovakia

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

Question of ethnonym and identification of Ruthenian-Ukrainian minority in Slovakia in terms of minority members themselves (the results of empirical pre-research)

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk

Prerequisites of positive development and evaluation of national minorities in the Slovak Republic

Juraj Bača, Prešovská univerzita v Prešove, musinka@unipo.sk

Ruthenians as terminology or nationality problem of Central Europe?

Anna Plišková, rusin@vadium.sk

Using of ethnonym Rusyn and Ukrainian in selected documents of Ukrainian National Council Prjaševščina (1945-1948)

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk

3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok