Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Identification of Slovaks in the Czech Republic with a minority position

Identifikácia Slovákov v Českej republike s menšinovým postavením

Autor:

Oľga Šrajerová, olga.srajerova@email.cz

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)


 

Abstract

The national problematic has still the important role in the many social sientific branches. One of them is problematic of national minorities. The national minority is defined by the same ethnic sings as the nation - own language, culture and national consciousness. Slovaks lived in the territory of Czech countries till to the separation of the commmon Czechoslovak state how the state-create nation. After the separation the state 1. 1. 1993 they have become the most numerous national minority in the Czech Republic. The first question who had to solve Slovaks as the national minority in the Czech Republic were the question of choice of citizenship. Slowly and gradually Slovaks identify with the minority position. The important role at this plays the Slovak intelligentsia, who set up the Slovaks associations, publishes the Slovak yournals and organizes cultural and sociable life of the new minority. Author documented that on the example of results of sociological research of the interetnic relation in the region of Těšín.

Bibliografické informácie (sk)

ŠRAJEROVÁ, Oľga. Identifikácia Slovákov v Českej republike s menšinovým postavením. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 3.

Bibliographic information

ŠRAJEROVÁ, Oľga. Identification of Slovaks in the Czech Republic with a minority position. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok