Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Some notes on selected problems of Roma ethnicity in Slovakia

Niekoľko poznámok k vybraným problémom etnicity Rómov na Slovensku

Autor:

Alexander Mušinka, Prešovská univerzita v Prešove, musinka@unipo.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)


 

Abstract

The article is dealing with som problems connected with national minority of Roma in the Slovak Republic. The author analyses the question of their ethnic identification and the possibilities to recieve objective census data aboute their minority. He mentions also the necessity to solve the problem of school system for Roma.

Bibliografické informácie (sk)

MUŠINKA, Alexander. Niekoľko poznámok k vybraným problémom etnicity Rómov na Slovensku. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 3.

Bibliographic information

MUŠINKA, Alexander. Some notes on selected problems of Roma ethnicity in Slovakia. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok