Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Prerequisites of positive development and evaluation of national minorities in the Slovak Republic

Predpoklady pozitívneho rozvoja i hodnotenia národnostných menšín v Slovenskej republike

Autor:

Juraj Bača, Prešovská univerzita v Prešove, musinka@unipo.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)


 

Abstract

The paper is dealing with the basic pre-conditions of positive solving of issues of national minorities in Slovak Republic. As the most fundamental pre-condition of positive development of national minorities in country is considered conviction of state government and administration, that the national minorities is enriching the whole society (its culture, art etc.) and it is not a burden. Approach of state organs to these issues is not superior as is asserted by government representatives, on the contrary, it is rather assimilative and liquidatory and actually "unreasonably injustful".

Bibliografické informácie (sk)

BAČA, Juraj. Predpoklady pozitívneho rozvoja i hodnotenia národnostných menšín v Slovenskej republike. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 3.

Bibliographic information

BAČA, Juraj. Prerequisites of positive development and evaluation of national minorities in the Slovak Republic. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok