Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 4

Original Articles

Birth of marital family in the modern Western European context

Ľuba Kráľová, Prešovská univerzita v Prešove, kralova@unipo.sk

Out-school activities of Czech secondary school teachers in Slovakia in the years 1918-1938 and their relations with the Slovak population

Pavol Matula, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, matula@saske.sk

The socio-ethical bases of justice

Ľudovít Hajduk, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, hajduk@fhv.umb.sk

Rate of return on investment in human capital

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dobes@saske.sk

Discussion

Inventories of Gypsies from 18 and 19 century in the State Regional Archive in Kosice

Anna Tkáčová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, tkacova@saske.sk

Reports

10th Anniversary of the Establishment of Slovak Research Institution in Bekes Caba

Mária Homišinová, homisin@saske.sk

Report from the International Scientific Conference “Social Processes and Personality 2000”

František Baumgartner, baumgar@saske.sk

4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok