Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 1

Original Articles

The issue of wandering Roma in the fifties of the 19th century in Abaúj-Torna county

Anna Tkáčová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, tkacova@saske.sk

Life of Spiš Roma till 1918 in the historical literature

Zuzana Kollárová, kollar@pp.psg.sk 

A few notes to record the Roma in the pre-war period

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, jurova@saske.sk 

Esencialism and constructivism in the policies of homogenization

Eben Friedman, eben@weber.ucsd.edu 

Book Reviews

Zdeněk Konopásek (Ed.): Otevřená minulost. Autobiografická sociologie státního socialismu. Karolinum, Praha, 1999, 371 s.

Michal Kentoš, kentos@saske.sk

Výrost, J., Ruisel, I. (Eds.): Kapitoly z psychológie osobnosti. Veda, Bratislava 2000, 282s.

Beáta Šaková, sakova@saske.sk

Marjanović, V.: Die Mitteleuropa-Idee und die Mitteleuropa-Politik Österreichs 1945-1995. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 1998, 200 s.

Róbert Teichman, teichman@saske.sk

Reports

Dialogue of Regions – The Road to Approximation and Integration in Europe

Stanislav Konečný, konecny@saske.sk

Day of Slovak Researches in Bekes Caba

Mária Homišinová, homisin@saske.sk

1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok