Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 2

Original Articles

Social norms of interethnic relations and their perception of Slovaks and Ruthenians / Ukrainians in Slovakia (results of empirical analysis)

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk 

Level of the education and the assessment of identity to the macro-social services of the members of majority and minority communities

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk 

Discussion

Some issues which have an impact upon ethnic consciousness

Michal Kaľavský, Michal.Kalavsky@government.gov.sk 

Some aspects of the term of ethnic and national minorities

Ján Bača, Technická univerzita v Košiciach, jan.baca@tuke.sk 

Book Reviews

Jozef Výrost, Ivan Slaměník (Eds.): Aplikovaná sociální psychologie II. Vydavateľstvo Grada Publishing, spol. s r.o., Praha 2001, 260 s.

Eva Mikušová, mikusova@saske.sk

Reports

Report from the Scientific Conference “Quality of Life and Human Rights”

František Baumgartner, baumgar@saske.sk

Krakow´s Conference about Lemkos and their Post-War Deportation

Mikuláš Mušinka, mmusinka@unipo.sk

2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok